Đọc Truyện [Edited] [Đam Mỹ] Mạt thế chi khô lâu nắm quyền

[Edited] [Đam Mỹ] Mạt thế chi khô lâu nắm quyền

Tác giả: Kusawara

Đọc Truyện

Tác giả : Tàn Dương Phi Tuyết

Tình trạng bản gốc: Hoàn 70 chương

Tình trạng bản dịch: Đã xong.

Editor: Kusawara

Thể loại : Nguyên sang, thuần ái, ảo tưởng tương lai, khoa học viễn tưởng. Chủ thụ, nhẹ nhàng.

Bản edit chỉ được post duy nhất tại đây và Quỷ Hỏa: https://quyhoasite.wordpress.com/.

Danh sách Chap

Văn án

Chương 1: Bé xương khô xuyên đến tận thế.

Chương 2: Dị năng thăng cấp

Chương 3: Cái đuôi xương nhỏ

Chương 4: Xương nhỏ bán manh

Chương 5: Tôn Dương

Chương 6: Quyết đấu dị năng

Chương 7: Tranh giành địa vị

Chương 8: Kungfu xương khô ra đời

Chương 9: Quỳ lạy đi, gà giò

Chương 10: Zombie vs Xương nhỏ

Chương 11: Cộng hưởng

Chương 12: Biến thân siêu cấp hoa lệ

Chương 13: Người và xương khô khác nhau

Chương 14: Tui tên là An Tử Lâu

Chương 15 : Tân sinh

Chương 16: Địch ý

Chương 17: Một, hai, ba, người xương khô.

Chương 18: Không có dị năng

Chương 19: Giải quyết nội loạn

Chương 20

Chương 21: Người "xuyên việt"

Chương 22: Bàn luận về tầm quan trọng của vũ khí.

Chương 23: Nghi ngờ

Chương 24: Tiệc rượu

Chương 25: Hi vọng

Chương 26: Xung quan nhất nộ*

Chương 27: Sóng lớn lại cuộn trào

Chương 28

Chương 29: Cách tu luyện

Chương 30: Mấy em gái đều hung hãn

Chương 31: Thiên sứ thú thần thánh

Chương 32: Không phục thì cục gạch hầu

Chương 33: Bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau

Chương 34: Tôi có kỹ xảo dọa người đặc biệt

Chương 35: Tác giả ngu xuẩn không nghĩ nổi tiêu đề

Chương 36: Tỏ tình và hôn

Chương 37: Hung thủ mơ hồ

Chương 38: Thuốc X là vật phẩm cần thiết để phát triển quan hệ

Chương 39: Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương*

Chương 40: Mặc thêm áo may ô, tôi chính là vua xương khô.

Chương 41: Cởi áo, trả đũa.

Chương 42: Tác dụng của nước tắm

Chương 43: Phim hành động

Chương 44: Đêm hôm đó

Chương 45: Cái chết của Cao Sóc

Chương 46: An Tử Lâu bị thương

Chương 47: Thi thể của An Tử Lâu

Chương 48: Đoàn lính đánh thuê Long Ngạo Thiên ra đời

Chương 49: Tìm kiếm An Tử Lâu

Chương 50: Đại sát tứ phương

Chương 51: Coi tiền như rác và tình địch

Chương 52: Nghiêm túc hố đàn em

Chương 53: Dị động

Chương 54: Boss là của tôi

Chương 55: Đêm máu

Chương 56: Điểm cuối của hành trình vạn dặm truy thê

Chương 57: Si hán và trung khuyển

Chương 58: Cáo mượn oai hùm, xương nhỏ giận dữ

Chương 59

Chương 60

Chương 61: Ăn hết ăn hết

Chương 62

Chương 63: Vua Zombie VS Vua Xương Khô

Chương 64: Áo may ô xuất hiện

Chương 65: Lây nhiễm

Chương 66: Trận quyết đấu cuối cùng [1]

Chương 67: Trận quyết đấu cuối cùng [2]

Chương 68: Rốt cục rơi mất áo may ô

Chương 69: Bàn luận xương khô làm sao cứu vớt thế giới

Chương 70: Đại kết cục