Đọc Truyện [ĐM/Xuyên thư] Muốn Đồ Đệ Thẳng, Sư Phụ Phải Lãnh Khốc - Tiểu Mục (小目)

[ĐM/Xuyên thư] Muốn Đồ Đệ Thẳng, Sư Phụ Phải Lãnh Khốc - Tiểu Mục (小目)

Tác giả: xiaomu04

Đọc Truyện

Tác giả: Tiểu Mục (小目)

Thể loại: đam mỹ, niên hạ, xuyên thư, hệ thống, cổ đại, tu chân, linh dị thần quái, thanh thủy văn, xuyên việt giá, cường cường, thụ sủng công, HE.

Cp: ngụy bạch liên hoa quỷ súc trung khuyển đồ đệ công x ngụy cao lãnh ngạo kiều thực chất nhi tử khống thoải mái sư tôn thụ.

Cấp bậc tu luyện: Luyện Khí, Trúc Cơ, Ngưng Thần, Dung Hợp, Kim Đan, Linh Tịch, Nguyên Anh, Xuất Khiếu, Phân Thần, Hợp Thể, Đại Thừa, Độ Kiếp.

Thực ra đây chỉ là một câu chuyện ngắn, về một tác giả baba đến tác phẩm cùng 'con trai' nhà mình 'du ngoạn' mà thôi.

Time bắt đầu: 15/06/2018.

Truyện cập nhật vào thứ năm hàng tuần.

Danh sách Chap

[MĐĐTSPPLK]Tiết Tử

[MĐĐTSPPLK] Phần 1: Sư Phụ Trong Tiên Môn. Chương 1 (C1 ▶ C28)

[MĐĐTSPPLK] P1. Chương 2

[MĐĐTSPPLK] P1. Chương 3

[MĐĐTSPPLK] P1. Chương 4

[MĐĐTSPPLK] P1. Chương 5

[MĐĐTSPPLK] P1. Chương 6

[MĐĐTSPPLK] P1. Chương 7

[MĐĐTSPPLK] P1. Chương 8

[MĐĐTSPPLK] P1. Chương 9

[MĐĐTSPPLK] P1. Chương 10 (Thượng)

[MĐĐTSPPLK] P1. Chương 11 (Hạ)

[MĐĐTSPPLK] P1. Chương 12

[MĐĐTSPPLK] P1. Chương 13

[MĐĐTSPPLK] P1. Chương 14

[MĐĐTSPPLK] Chương Tâm Sự

[MĐĐTSPPLK] P1. Chương 15

[MĐĐTSPPLK] P1. Chương 16

[MĐĐTSPPLK] Chương 17

[MĐĐTSPPLK] P1. Chương 18

[MĐĐTSPPLK] P1. Chương 19

[MĐĐTSPPLK] Chương 20

[MĐĐTSPPLK] P1. Chương 21

[MĐĐTSPPLK] Chương 22

[MĐĐTSPPLK] P1. Chương 23

[MĐĐTSPPLK] P1. Chương 24

[MĐĐTSPPLK] Chương 25

[MĐĐTSPPLK] Chương 26

[MĐĐTSPPLK] Chương 27

[MĐĐTSPPLK] Phần 1: Sư Phụ Trong Tiên Môn. Chương 28: Thất Tịch (Hoàn)

[MĐĐTSPPLK] Phần 2: Tiết Tử.

[MĐĐTSPPLK] Phần 2: Sư Phụ Trong Ma Đạo. Chương 1

[MĐĐTSPPLK] P2. Chương 2: Thân Phận (Thượng)

[MĐĐTSPPLK] P2. Chương 3: Thân Phận (Hạ)

[MĐĐTSPPLK] P2. Chương 4: Ma Giới Chi Tử (1)

[MĐĐTSPPLK] P2. Chương 5: Ma Giới Chi Tử (2)

[MĐĐTSPPLK] P2. Chương 6: Liên Không Nghĩ Về Ta Không Tốt (Đen).

[MĐĐTSPPLK] P2. Chương 7: Tân Hoán Đan.

[MĐĐTSPPLK] P2. Chương 8

[MĐĐTSPPLK] P2. Chương 9: Đại Thử Không Ngoại Lệ.

[MĐĐTSPPLK] P2. Chương 10

[MĐĐTSPPLK] P2. Chương 11: Hụt.

[MĐĐTSPPLK] P2. Chương 12

[MĐĐTSPPLK] Chương Thông Báo

[MĐĐTSPPLK] P2. Chương 13: Khách Quý.

[MĐĐTSPPLK] P2. Chương 14: Quét Tuyết (Thượng)

[MĐĐTSPPLK] P2. Chương 15: Quét Tuyết (Hạ)

[MĐĐTSPPLK] P2. Chương 16: Hòe Đồ (Thượng)

[MĐĐTSPPLK] P2. Chương 17: Hòe Đồ (Trung)