Đọc Truyện [H+] CƯNG CHIỀU VÔ HẠN (FULL)

[H+] CƯNG CHIỀU VÔ HẠN (FULL)

Tác giả: nanazz219

Đọc Truyện

Ở trước mặt thế giới, toàn thân anh đều cứng, chỉ có một chỗ mềm

Ở trước mặt cô, toàn thân anh đều mềm, chỉ có một chỗ cứng

Đây là một câu chuyện giữa một cô nhóc tinh nghịch và một ông chú dũng mãnh

____

Tác Giả : Nhĩ Ky Dữ Thử Tiêu
Thể Loại: Hiện Đại, Sủng, Sắc
_____
LỊCH ĐĂNG : 19H T2, T4, T6

Textlink : mỹ phẩm riori