Đọc Truyện Imagine BTS [BTS×YOU][H từ nhẹ đến nặng]

Imagine BTS [BTS×YOU][H từ nhẹ đến nặng]

Tác giả: JAYARMY1306

Đọc Truyện

Những câu chuyện tưởng tượng nếu bạn là người yêu của mấy anh nhà chống đạn!!

Danh sách Chap

BTS [1]

BTS [2]

[Chị đại em là của tôi][JK&TH][1]

[Chị đại em là của tôi][JK&TH][2]

[Chị đại em là của tôi][JK&TH][3]

Taehyung

Jungkook

Suga

Jin

J-hope

Jimin

RM

BTS

Đừng bỏ tôi!!(Suga)

Đừng bỏ tôi!!(Suga)[2]

Đừng bỏ tôi!!(Suga)[3]

Đừng bỏ tôi!!(Suga)[4]

Đừng bỏ tôi!!(Suga)[END]

Hopi Oppa Nim!!!(Jhope)[1]

Hopi Oppa Nim!!(Jhope)[2]

Hopi Oppa Nim!!(Jhope)[3]

Hopi Oppa Nim(Jhope)[4]

Hopi Oppa Nim!! (Jhope)[5]

Hopi Oppa Nim!! (Jhope)[END]

Tiếng chuông định mệnh!!(Jungkook)[1]

Tiếng chuông định mệnh(Jungkook)[2]

Tiếng chuông định mệnh!! (Jungkook)[3][H]

Tiếng chuông định mệnh!!(Jungkook)[4]

Tiếng chuông định mệnh!!(Jungkook)[END][H]

"Đừng...!!"(V)[1]

"Đừng...!!"(V)[2][H][SM]

Đừng...!!(V) [3]

Đừng...!!(V) [4]

Đừng...!!(V) [5]

Đừng...!!(V) [6] [H nặng]

Đừng...!!(V) [7]

Đừng...!!(V) [8]

Đừng...!! (V) [9]

Đừng....!!(V) [END]

Yêu xa!! (Jimin) [1]

Yêu xa!! (Jimin) [2]

Yêu xa!! (Jimin) [3]

Yêu xa!! (Jimin) [4]

Vĩnh biệt bà!!

Happy Debut day BTS!!🎂🎂

Yêu xa!! (Jimin) [5]

Chị đại em là của tôi [TH&JK] [4]

Chị đại em là của tôi [TH&JK] [5]

Yêu xa!! (Jimin) [6]

Yêu Xa!! (Jimin) [7]

Yêu Xa!! (Jimin) [8] [End]

Chị đại em là của tôi!! (TH&JK) [6]

Chờ đợi hạnh phúc!! (RM) [1]

Chờ đợi hạnh phúc!! (RM) [2]

Chờ đợi hạnh phúc !! (RM) [3]

Chờ đợi hạnh phúc !! (RM) [4]

Chờ đợi hạnh phúc !! (RM) [5] [H]

Fanmenting (Jimin)

Fanmenting (Suga)

Fanmenting (RM)

Fanmenting (Jin)

Fanmenting (V)

Fanmenting (J-hope)

Fanmenting (Jungkook)

Chờ đợi hạnh phúc !! (RM) [6]

Suga....!!

Chị đại em là của tôi !! (TH&JK) [7]

Chị đại em là của tôi !! (TH&JK) [8]

Chị đại em là của tôi !! (TH&JK) [9]

Chị đại em là của tôi !! (TH&JK) [10]

#HoseokIsbeautiful

Họ đã sai chỗ nào vậy??

Chờ đợi hạnh phúc !! (RM) [7]

Chị đại em là của tôi !! (TH&JK) [11]

Trả.......❤❤❤

Chờ đợi hạnh phúc !! (RM) [End]

Oan gia ngõ hẹp !! (Jin) [1]

BTS

Tạ ơn thần linh!!

Oan gia ngỏ hẹp !! (Jin) [2]

Chúc mừng sanh thần A.R.M.Y!!

Oan gia ngỏ hẹp !! (Jin) [3]

Oan gia ngỏ hẹp!! (Jin) [4]

Lá thư của Min Yoongi gữi cho bạn gái cũ của anh ấy !!

Oan gia ngỏ hẹp !! (Jin) [5]

Mừng 100k lượt đọc!!

Oan gia ngỏ hẹp !! (Jin) [6]

Ghen và Sex!! (Jimin)

Ghen và Sex (Jimin) [1] [Twoshort]

Oan gia ngỏ hẹp!! (Jin) [7]

Oan gia ngỏ hẹp !! (Jin) [8] [H]

PR dùm!!

lại PR dùm!!

Ghen và Sex!! (Jimin) [END]

Hopi Boyfriend

......

Jin Boyfriend

Jimin và Jungkook

Oan gia ngỏ hẹp!! (Jin) [9]

Oan gia ngỏ hẹp!! (Jin) [10]

Oan gia ngỏ hẹp!! (Jin) [11]

Quà tặng trước khi tụi bây đi học!!

lười!!

Oan gia ngỏ hẹp!! (Jin) [12]

Chị đại em là của tôi!! [TH&JK] [END]

Rồi sẽ ổn thôi mà!!

Crush [Jungkook] [Twoshot]

Crush !! (Jungkook) [TwoShot] [H]

Hopi Ghen!! (J-hope) [Twoshot]

Hopi ghen!! (J-hope) [Twoshot]

Happy birthday Bang-PD!!

Jintro

Ô hưm hưm!!

My Daddy!! (Suga) [Twoshot]

My Daddy!! (Suga) [Twoshot]

Sanh thần anh rồng!!

Các tổng tài mua vợ!! (All) [1]

Các tổng tài mua vợ!! (All) [2]

Các tổng tài mua vợ!! (All) [3]

Thông báo!!

Cái lờn gì nữa dị???

Teaser

50M rồi!!

Em gái à ! Anh cũng yêu em ! [Taehyung] [oneshot] [H]

Bạn thân (SeokJin) [Twoshot]

#HappyJKDay #01091997 #01092018

Nochu à, tao muốn nữa ! (JK) [Oneshot]

Lần đầu của Au!!

Bạn thân ! (SeokJin) [Twoshot] [Not H]

Nochu, Từ giờ mày là của tao!! [JK] [TwoShot]

Gữi Leader tuyệt vời!!

PR truyện mới!!

JK

V

Jimin

Jin

Suga

RM

Hopi

Nochu à, mày là của tao! (Twoshot)

Au lại đào hố đây!

H

Chị đại em là của tôi 2 [1] [Taehyung × Ami]

Chị đại em là của tôi! 2 [2] [Taehyung × Ami]

Jimin-iss

Đào nữa, đào mãi!

SE

BTS

[20/10] [Gif] [H+++]

[Gif H] [nhạt]

❤❤❤❤❤

tôi gữi lời xin lỗi đến anti

Làm ơn tha cho họ đi mà!

Em không phải em dâu! [H] [Twoshot] [Jhope]

sanh thần anh muối!